7×08 La veritat del dia de Sant Valentí. Les deduccions (2ª Part)

75