4×24 El Superguerrer de Namek contra l’enemic desconegut

48