Eh, que quedar-se a soles amb Himawari dona molt faena (230b)

91