Capítol 516 L’espill que canvia la imatge / El teu germà està patint