DONACIÓ

Des de l’inici de la web hem allotjat el servidor del web en un servidor econòmic que ha funcionat mes o menys be fins al moment.

L’altre dia durant unes tasques de manteniment del servidor, van canviar uns paràmetres que van fer que funcionament de la web no siga el desitjat, a més de la no execució d’alguns plugins.

Es per això, que s’ha decidit migrar el servidor a un servidor molt millor i que done un servici òptim als clients. Com es d’entendre, este nou servidor es més car i ens hem vist obligats a establir este sistema de donacions per a evitar ficar pagaments o publicitat invasiva que perjudiquen l’usuari.

Com sempre hem dit, el nostre web és i serà sempre gratuït i l’única forma de costejar els servidors es d’esta manera.

Eres lliure de donar o no, no cal un mínim, però tota pedra fa paret i ens pots donar 10, 20 cèntims, el que costen 4 xiclets i aixina ens ajudes a que el web estiga sempre

 

Accés a la donació